Identifikační údaje přihlašovaného člena

Jméno syna, dcery

Pokud nemá tak rodiče

Ulice, ČP/ČO, Obec, PSČ

DD.MM.RRRR

tréninková skupina FEJE

Identifikační údaje rodičů

V případě přihlášky dospělého člena FEJE do sportovní skupiny FOR FUN (FF), uvádějte místo rodiče kontakt na svého partnera (partnerku).