Dotazník pro nové členy

Vyplněním dotazníku přispějete k rychlejšímu zaevidování svého dítěte

Proč to vše potřebujeme

Údaje o Vašem dítěti, které chce u nás sportovat jsme nuceni vkládat do systémů našich "chlebodárců". Jde zejména o svaz lyžařů, MŠMT, Olomoucký kraj, či město Jeseník. Kontakty na něho přispějí k rychlejší komunikaci mezi trenérem a Vašim dítětem.

Kontakt na Vás potřebujeme taktéž z více důvodů. V průběhu celého roku s Vámi komunikujeme zejména přes e-mail. V případě důležité zprávy, či dotazu voláme. Taktéž posíláme podrobnější informace z dění našeho klubu, takže potřebujeme Váš funkční e-mail. Vyžadujeme kontakt na oba rodiče, protože jsou chvíle, kdy jsou ti první nedostupní. 

Údaje jsou tedy třeba k:

  • Newsletter 
  • Mailové informace k tréninku
  • kartičku SLČR
  • seznamy pro MŠMT, SLČR, OL. kraj a Jeseník

Identifikační údaje přihlašovaného člena

Jméno syna, dcery

Pokud nemá tak rodiče

Ulice, ČP/ČO, Obec, PSČ

DD.MM.RRRR

tréninková skupina FEJE

Identifikační údaje rodičů

V případě přihlášky dospělého člena FEJE do sportovní skupiny FOR FUN (FF), uvádějte místo rodiče kontakt na svého partnera (partnerku).

Odesláním formuláře

  • Souhlasíte s využitím vložených údajů pro potřeby klubu čistě k nutné evidenci v systémech našich partnerů a dáváte nám právo údaje úvádět v dotačních projektech našich poskytovatelů.
  • Souhlasíte se zasíláním FEJE newslettrů na kontaktní e-maily rodičů i členů.
  • V případě změny kontaktů a adres prosíme o sdělení změn jednotlivým trenérům skupin.