• FF - FEJE FOREVER
    FENIX SKI TEAM JESENÍK - TÝM FF

FENIX SKI TEAM Jeseník  - tým FF

Členem se stává každý, kdo a) vyplní přihlášku b) zároveň zaplatí (roční) nebo průběžně platí v daném měsíci stanovený poplatek člena dle skupiny, c) je vedením týmu přijat (přijde oficiální e-mail)
Tým FF je vytvořen, veden a organizován v ekonomickém subjektu - Fenix Ski Team Jeseník s.r.o.